افتخارات

رتبه های کسب شده (به زودی)
تقدیرنامه ها و لوح های یادبود (به زودی)
دستخط ها و یادگارها (به زودی)

ارتباطات و اطلاع رسانی

نگارخانه (به زودی)
نمایشگاه ها (به زودی)
گزارش عملکرد مرکز (به زودی)

‌بازدیدهای عمومی و تخصصی

فهرست بازدیدکنندگان ایرانی از مرکز (به زودی)
فهرست بازدیدکنندگان خارجی از مرکز (به زودی)
گزارش تصویری از بازدیدها (به زودی)

دیگر خدمات

ارتباط با ما

ورود به انجمن کاربران (به زودی)
ارتباط بر خط (به زودی)

نمایندگی ها

مدیر بین الملل مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی گفت: گروه تروریستی و خونخوار داعش سک دست آموز آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی دول عربی منطقه است که بر اساس منافع خود آن به وجود آورده اند.

جمعی از مستبصرین کشورهای نیجریه، گینه بیسائو، غنا و مالی با حضور در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی از نزدیک با فعالیت های این مرکز علمی، پژوهشی و تحقیقاتی آشنا شدند.

تولیت و مدیران کتابخانه امیرالمومنین(ع) نجف اشرف با حضور در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی از نزدیک با فعالیت های این مجموعه علمی، پژوهشی و تحقیقاتی آشنا شدند.

ثبت نام سومین دوره مسابقه قرآنی تسنیم فقط تا بیست مهرماه


افتخارات

جستجوی آنان که از میزان کاربردی بودن، جامعیت، کیفیت و اطمینان محصولات نور گفته اند و نوشته اند ...


در فضای مجازی

برای آشـنایی با منـابع اصلی و پژوهـش های اسـلامی؛ و آشنایی با محققان علوم اسلامی، فضای خوبی را انتخاب کرده اید ...


خدمات رایانه ای

اینجا، فصلی برای همکاری با موسسات فرهنگی، تبادل منابع دیجیتال و انتشار الکترونیکی آثار محققان و اندیشمندان گشوده شده است ...