ارتباط با ما

ورود به انجمن کاربران (به زودی)
ارتباط بر خط (به زودی)
نظرسنجی (به زودی)

نمایندگی ها

حضرت آیت الله سید احمد حسینی اشکوری، پژوهشگر و محقق، از پرکارترین فهرست‌نگاران نسخه‌های خطی در ایران معاصر به منظور آشنایی بیشتر با فعالیت های مرکز در این مجموعه علمی، پژوهشی و تحقیقاتی حضور یافت.

حضرت آیت الله سید احمد حسینی اشکوری، پژوهشگر و محقق، از پرکارترین فهرست‌نگاران نسخه‌های خطی در ایران معاصر به منظور آشنایی بیشتر با فعالیت های مرکز در این مجموعه علمی، پژوهشی و تحقیقاتی حضور یافت.

 
متکفل پروژه نرم افزار فرهنگ موضوعی تفسیر المیزان در گفت وگو با واحد مرکزی خبر رادیو، این نرم افزار گرانسنگ را معرفی کرد.
 
شخصیت و سیره عملی حضرت ام البنینّ (س) از زبان حجت الاسلام و المسلمین میردامادی


افتخارات

جستجوی آنان که از میزان کاربردی بودن، جامعیت، کیفیت و اطمینان محصولات نور گفته اند و نوشته اند ...


در فضای مجازی

برای آشـنایی با منـابع اصلی و پژوهـش های اسـلامی؛ و آشنایی با محققان علوم اسلامی، فضای خوبی را انتخاب کرده اید ...


خدمات رایانه ای

اینجا، فصلی برای همکاری با موسسات فرهنگی، تبادل منابع دیجیتال و انتشار الکترونیکی آثار محققان و اندیشمندان گشوده شده است ...